Hva er egentlig OKR?

Ny måned og ny modul i valgfaget digital markedsføring. I denne modulen er det Karl Philip Lund som skal undervise oss i blant annet E-varehandel. Vi skal sette opp en nettbutikk, lage lanseringsstrategi og sette mål for hva vi vil oppnå med nettbutikken vår, noe jeg tror blir veldig spennende.

I dette blogginnlegget skal jeg gå litt mer inn på hva OKR egentlig er og hvordan det kan brukes.

av Austin DistelUnsplash

Hva er OKR?

Jeg begynner med å forklare hva OKR står for, nemlig Objective Key Results. Kort fortalt går OKR ut på å ta målene til for eksempel en bedrift og omsette disse til resultater vi kan måle, altså målbare resultater. Dette er en prosess som er til for å lettere sette høye mål, få bedre tydelighet og et høyere engasjement, samtidig som man kan få et større fokus på viktige aktiviteter. Dette vil hjelpe med å skille ut de aktivitetene og det arbeidet som gir lite verdi for bedriften. Hvis vi ser på de store selskapene Amazon, google og Netflix, er det en ting de har til felles, og det er at de alle bruker styringsettet OKR.

Vi kan si at OKR helt enkelt handler om å kunne svare på to grunnleggende spørsmål i alle ledd i hvert kvartal:

  • Objective – Hva ønsker du å oppnå?
  • Key Results – Hvordan har du tenk å komme dit?

Objective er altså retningen, og Key results er hvordan du skal komme dit.

Ved å svare på disse to spørsmålene i hvert kvartal vil man bli mer fokusert på de tydelige prioriteringene og riktig fokus innad i bedriften. Når de ansatte i bedriften besvarer disse spørsmålene og gjør sine mål tydelige og synlige for de andre i bedriften, vil det skapes en sosial og trasparent mellom de ansatte i bedriften. OKR bidrar derfor til å forbedre den interne kommunikasjonen i selskaper som benytter seg av styringsettet, dette fordi alle mål blir gjort tilgjengelig for de ansatte i selskapet. Dette kan du lese mer om på inveo sine sider her

Så, hvorfor skal man benytte seg av OKR?

OKR er en enkel måte å styre en bedrift på. Som jeg har vært inne på, bidrar OKR til tydelighet, fokus, økt engasjement og høyere gjennomføringskraft. Dette er de fire fordelene for bedriften ved å bruk av OKR:

  1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten.
  2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig Hardvard Business Review mener det er 95% av de ansatte usikre på bedriftens strategi). Det vil være en fordel å inkludere alle ansatte i bedriftens strategi og mål, dette gjør at det ikke blir noen tvil rundt mål, og fokuset på å nå disse vil være større enn at de ansatte fokuserer på at de ikke får vite nok.
  3. Du får vite hvordan alle i bedriften ligger an i forhold til målene.
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår.

Hvordan begynne med OKR?

Som mange andre prosjekter som skal startes opp, vil det anbefales at man benytter seg av en testgruppe. Ved å implementere dette i en mindre testgruppe, vil man kunne kartlegge resultatene av det før man presenterer det og eventuelt implementerer det for resten av bedriften.

Hvordan lage gode Objectives

En god objective trenger sjeldent å være mer enn en kort, inspirerende setning som forklarer hva selskapet vil oppnå, gjerne en setning som gir deg og de du jobber med følelsen av fremdrift. En god ide kan være å ha et nytt objectiv for hvert kvartal man. I det man skal besvare spørsmålene, kunne man også finne seg et nytt objective for bedriften.

av Austin DistelUnsplash

Hvordan lage gode Key Restults

Disse utarbeides etter man har bestemt objectives, og handler om hvordan en bedrift skal oppnå de målene de har satt seg. Det er viktig at disse er tidsbestemte, målbare og konkrete. Som jeg var inne på i tidligere i innlegget omhandler eksamensoppgaven i denne modulen å lage en nettbutikk. Derfor vil jeg bruke nettbutikk som eksempel når jeg skal forklare hvordan Key Restults kan settes opp på denne måten

Key Result 1: Opprette en oversiktlig og fin nettbutikk

Key Result 2: Dele nettbutikken på forskjellige sosiale plattformer, slik at vi skaper interesse rundt nettbutikken.

Key Result 3: Selge 60 produkter innen kvartalet er over. Jeg ser frem i mot å lære mer om OKR og andre spennende temaer fremover i modulen, og ikke minst det å starte arbeidet med nettbutikken.

Jeg ser frem i mot å lære mer om OKR og andre spennende temaer fremover i modulen, og ikke minst det å starte arbeidet med nettbutikken.

Kilder:

https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/
https://hbr.org/2005/10/the-office-of-strategy-management

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *