FNs Bærekrafts mål og hvilke som er relevante for Bergans

I dette blogginnlegget skal jeg fortsette å snakke om Bergans. Jeg vil se litt nærmere på FNs bærekrafts mål, i tillegg skal jeg gå gjennom hvilken av disse som er mest relevant for tekstilbransjen og hvilke fordeler disse målene kan gi til bransjen. Eksamensgruppen min har som kjent valgt å fordype seg i selskapet Bergans, og dette blogginnlegget vil som de to foregående legges ved besvarelsen.

(skjerdump fra Norad)

Hva er FN sine bærekraftmål?

FNs bærekrafts mål er til for å utrydde store problemer som finnes rundt om i hele verden. Norad har på sine nettsider forklart det på denne måten: «I løpet av 15 år skal ekstrem fattigdom utredes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses». Dette er ikke mål som gjelder for noen land, men alle land som har tilknytning til FN. Bærekraftmålene består av 17 hovedmål hvor alle har flere delmål under seg. Målet med bærekrafts målene er at innen 2030, skal alle disse være gjennomført, noe som kan virke umulig når man leser gjennom dem.

Hvilke mål som er relevant for Bergans

Jeg har valgt å trekke ut to av målene som jeg selv mener er veldig relevant for Bergans. De to målene jeg har sett meg ut er mål 8 og 12. Bærekrafts mål 8 går ut på at man må ha gode arbeidsvilkår og trivsel på jobb, mens mål 12 tar for seg bærekraftig forbruk og produksjon. Dette er to viktige mål og er med på å påvirke tekstilbransjen i mange land hver dag.

Spesielt vil bærekrafts mål 12 være relevant for Bergans, det å tenke grønt blir mer vanlig for hvert år som går, og bedrifter må til enhver tid jobbe med å gjøre bedriften sin mer bærekraftig. I en artikkel fra retailmagasinet kan vi lese at det er den nye generasjonen, kalt generasjon Z som er den mest bevisste generasjonen noensinne. De er spesielt opptatt av bærekraft og en grønnere klode. Dette har stor betydning for merkevarer som har mennesker i 20-årene som sin målgruppe, da de må kunne tilby bærekraftige løsninger for å få målgruppen til å bli fanget av sine produkter. I tillegg blir vi påvirket på en helt annen måte en tidligere år, så hvis man jobber feil med disse målene, vil ikke bare de menneskene som først oppdager det slutte å kjøpe produktene, men de vil kunne påvirke andre i en mye større grad til å holde seg unna.  I bunn og grunn handler dette om samfunnsansvaret vi alle har til å gjøre verden til et bedre sted å leve på, også i fremtiden. Det vil for Bergans være viktig å komme opp med en løsning som gjør at man kan produsere produktene deres på en bærekraftig måte.

I tillegg til dette, er forbruket en viktig del av målet. Hvordan kan Bergans legge opp til at forbruket på klær blir mer bærekraftig? Jeg har nevnt det i et tidligere innlegg der Bergans har begynt med parkdress-avtale. Dette kan være en vei å gå videre for å bedre forbruket. Kanskje lage avtaler for alle produktene, som gjør at man kan leie i en kort periode eller lenger tid. Dette vil resultere i at de som ikke er på tur hver helg, men kanskje en gang eller to i året, ikke nødvendigvis må kjøpe seg det utstyret som trengs. For det er ofte det vi gjør her i landet, kjøper noe vi skal bruke en gang, for så å pakke det bort og noen ganger glemme at vi har kjøpt det- da må det gjøres nytt innkjøp neste gang du trenger det.

(skjerdump fra Bergans)

Det andre målet jeg trakk frem var nr. 8, dette målet tar for seg å bedre arbeidsvilkårene i utviklingsland. Grunnen til at jeg synes dette er relevant for Bergans, er at mesteparten av produksjonen av deres produkter foregår i land som Kina, Vietnam og Burma. Det er et kjent problem at flere store merkenavn setter produksjonen til land i Asia, fordi de vil spare penger. Problemet med dette er at arbeidsvilkårene ofte er dårlige. Det vil være viktig for Bergans å fokusere på at det er gode arbeidsvilkår i fabrikkene i andre land, og opprettholde den skal de være med på å gjøre en forskjell og sammen nå målene.

Det er viktig for alle at bærekrafts målene blir fokusert mer og mer på, hvis vi skal kunne gi de som kommer etter oss et godt liv på denne kloden. Det blir avgjørende for Bergans om de klarer å jobbe mot å nå målene, og det kan påvirke de både positivt og også negativt. Som i eksempelet rundt bærekrafts mål 12 – skulle de ikke klare å bli mer bærekraftige vil det til slutt ende med at de taper viktige kunder, og da også penger. Hvis det jobber riktig og fokusert mot å nå målene, vil den neste generasjonen fortsette å benytte seg av produktene som jo er veldig positivt for Bergans.

Kilder:

https://www.norad.no/om-bistand/dette-er-fns-barekraftsmal/barekraftsmalene/

https://retailmagasinet.no/generasjon-z-retailkonferanse-forbrukerundersokelse/de-mest-bevisste-forbrukerne-noensinne/425926

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *