FNs Bærekrafts mål og hvilke som er relevante for Bergans

I dette blogginnlegget skal jeg fortsette å snakke om Bergans. Jeg vil se litt nærmere på FNs bærekrafts mål, i tillegg skal jeg gå gjennom hvilken av disse som er mest relevant for tekstilbransjen og hvilke fordeler disse målene kan gi til bransjen. Eksamensgruppen min har som kjent valgt å fordype seg i selskapet Bergans, og dette blogginnlegget vil som de to foregående legges ved besvarelsen.

(skjerdump fra Norad)

Hva er FN sine bærekraftmål?

FNs bærekrafts mål er til for å utrydde store problemer som finnes rundt om i hele verden. Norad har på sine nettsider forklart det på denne måten: «I løpet av 15 år skal ekstrem fattigdom utredes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses». Dette er ikke mål som gjelder for noen land, men alle land som har tilknytning til FN. Bærekraftmålene består av 17 hovedmål hvor alle har flere delmål under seg. Målet med bærekrafts målene er at innen 2030, skal alle disse være gjennomført, noe som kan virke umulig når man leser gjennom dem.

Hvilke mål som er relevant for Bergans

Jeg har valgt å trekke ut to av målene som jeg selv mener er veldig relevant for Bergans. De to målene jeg har sett meg ut er mål 8 og 12. Bærekrafts mål 8 går ut på at man må ha gode arbeidsvilkår og trivsel på jobb, mens mål 12 tar for seg bærekraftig forbruk og produksjon. Dette er to viktige mål og er med på å påvirke tekstilbransjen i mange land hver dag.

Spesielt vil bærekrafts mål 12 være relevant for Bergans, det å tenke grønt blir mer vanlig for hvert år som går, og bedrifter må til enhver tid jobbe med å gjøre bedriften sin mer bærekraftig. I en artikkel fra retailmagasinet kan vi lese at det er den nye generasjonen, kalt generasjon Z som er den mest bevisste generasjonen noensinne. De er spesielt opptatt av bærekraft og en grønnere klode. Dette har stor betydning for merkevarer som har mennesker i 20-årene som sin målgruppe, da de må kunne tilby bærekraftige løsninger for å få målgruppen til å bli fanget av sine produkter. I tillegg blir vi påvirket på en helt annen måte en tidligere år, så hvis man jobber feil med disse målene, vil ikke bare de menneskene som først oppdager det slutte å kjøpe produktene, men de vil kunne påvirke andre i en mye større grad til å holde seg unna.  I bunn og grunn handler dette om samfunnsansvaret vi alle har til å gjøre verden til et bedre sted å leve på, også i fremtiden. Det vil for Bergans være viktig å komme opp med en løsning som gjør at man kan produsere produktene deres på en bærekraftig måte.

I tillegg til dette, er forbruket en viktig del av målet. Hvordan kan Bergans legge opp til at forbruket på klær blir mer bærekraftig? Jeg har nevnt det i et tidligere innlegg der Bergans har begynt med parkdress-avtale. Dette kan være en vei å gå videre for å bedre forbruket. Kanskje lage avtaler for alle produktene, som gjør at man kan leie i en kort periode eller lenger tid. Dette vil resultere i at de som ikke er på tur hver helg, men kanskje en gang eller to i året, ikke nødvendigvis må kjøpe seg det utstyret som trengs. For det er ofte det vi gjør her i landet, kjøper noe vi skal bruke en gang, for så å pakke det bort og noen ganger glemme at vi har kjøpt det- da må det gjøres nytt innkjøp neste gang du trenger det.

(skjerdump fra Bergans)

Det andre målet jeg trakk frem var nr. 8, dette målet tar for seg å bedre arbeidsvilkårene i utviklingsland. Grunnen til at jeg synes dette er relevant for Bergans, er at mesteparten av produksjonen av deres produkter foregår i land som Kina, Vietnam og Burma. Det er et kjent problem at flere store merkenavn setter produksjonen til land i Asia, fordi de vil spare penger. Problemet med dette er at arbeidsvilkårene ofte er dårlige. Det vil være viktig for Bergans å fokusere på at det er gode arbeidsvilkår i fabrikkene i andre land, og opprettholde den skal de være med på å gjøre en forskjell og sammen nå målene.

Det er viktig for alle at bærekrafts målene blir fokusert mer og mer på, hvis vi skal kunne gi de som kommer etter oss et godt liv på denne kloden. Det blir avgjørende for Bergans om de klarer å jobbe mot å nå målene, og det kan påvirke de både positivt og også negativt. Som i eksempelet rundt bærekrafts mål 12 – skulle de ikke klare å bli mer bærekraftige vil det til slutt ende med at de taper viktige kunder, og da også penger. Hvis det jobber riktig og fokusert mot å nå målene, vil den neste generasjonen fortsette å benytte seg av produktene som jo er veldig positivt for Bergans.

Kilder:

https://www.norad.no/om-bistand/dette-er-fns-barekraftsmal/barekraftsmalene/

https://retailmagasinet.no/generasjon-z-retailkonferanse-forbrukerundersokelse/de-mest-bevisste-forbrukerne-noensinne/425926

Bergans og kundereisen

Som kjent fra forrige innlegg, har eksamensgruppen min valgt Bergans som bedrift å skrive om til eksamen i Cecilie Staudes bolk som omhandler sosial kommunikasjon. Derfor vil jeg i dette innlegget se nærmere hva som kjennetegner kundereisen til Bergans sin målgruppe.

(bilde fra Manuel MeurisseUnsplash

Bergans og deres målgrupper

Som jeg skrev i mitt forrige innlegg er Bergans et merke de fleste av oss har et forhold. De har produsert klær og utstyr til friluftsliv og uteaktiviteter i en årrekke, noe som har gjort de til en av de ledene leverandørene på markedet.

Men hva er egentlig en målgruppe? Snl definerer målgruppe som «innen markedsføring er målgruppe en betegnelse på en gruppe adressater eller kategori av personer, foretak eller organisasjoner som en kommunikasjons- eller markedsføringsinnsats er rettet mot.  Målgrupper velges ut etter bestemte demografiske kriterier som f.eks. kjønn, alder, utdanning og bosted. Det kan også være psykografiske kriterier som holdninger, personlighet og livstil, eller atferdsmessige kriterier som merkelojalitet og brukshyppighet.»

Når jeg tenker på hvem som er målgruppen til Bergans, tenker jeg mest på erfarne friluftsmennesker og skikjører i tillegg til at de vil treffe kvinner og menn i 30-50 års alderen som er glad i å gå på tur, men i en artikkel i retailmagasinet fra 2019 kommer det frem at Bergans nå ønsker å satse mer bærekraftig for å treffe en yngre målgruppe.

(skjermdump fra Bergans)

Kundereisen

Kort fortalt er kundereisen den prosessen en kunde går gjennom fra tanken om å kjøpe et produkt, til det faktisk er kjøpt. Cecile fortalte oss om hvordan kundereisen og prosessen rundt blir delt opp i fem enkle steg. Disse er problemerkjennelse, søkeprosess, vurdering av alternativer, kjøpsbeslutning og atferd etter kjøp.

En kundereise vil alltid starte med at det er et behov som oppstår, se for deg at du blir invitert med på å sove i hengekøye ute noe du ønsker å være med på og takker ja til, men du mangler hengekøye. Da må du få tak i en hengekøye, dette er starten på søkeprosessen, men det går raskt over i neste steg, dette steget handler om å vurdere alternativene som kom frem i steg 2. Dette kan altså være på nettet etter et søk, eller i en butikk som selger hengekøyer. Når alternativene er vurdert, er man allerede inne i det neste steget, nemlig kjøpsbeslutningen. Her skal beslutningen om man skal kjøpe produktet tas. Det siste steget i kundereisen handler om opplevelsen etter kjøpet, altså atferd etter kjøp. Har hengekøyen stått til forventningene, vil man kanskje neste gang man skal ha turtøy eller utstyr, huske den gode opplevelsen med Bergans og det blir naturlig at man ser på deres produkter først.

Bergans har etter mange år i bransjen opparbeidet seg en sterk merkevare, som de fleste har et produkt fra og hvis ikke så har man hvert fall god kjennskap til produktene. Dette vil jeg si er viktig med tanke på målgruppene til Bergans, da vi blir veldig påvirket av hva vi ser andre mennesker kle seg i. Om det er på gaten, eller på sosiale medier, vil en jakke som ser bra ut på en person vekke noe i oss, som gjør at vi blir nysgjerrige nok til å søke den opp og kanskje også kjøpe den. I kundereisen vil påvirkning fra andre spille en relativt stor rolle tidlig i prosessen. Allerede i søkeprosessen vil påvirkning ha noe å si, da vi har sett noen med et produkt eller hørt mye positivt om produktet vil vi mest sannsynlig se på dette først.

Som et restultat av at Bergans har vært så store i mange år, finner man produktene deres i de fleste sportsbutikker i landet, dette gjør det lettere for kunder å se på produktene fysisk, men de har også en veldig oversiktlig og fin nettbutikk som hjelper kundene som er gjennom kundereisen for å finne sitt produkt.

Kilder:

https://snl.no/m%C3%A5lgruppe

https://retailmagasinet.no/baerekraftkampanje/bergans-skreddersyr-baerekraftkampanje/433049

https://www.bergans.com/no?gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMyhDMwvlBHLZKynFqPA5NaTDalK0_UvuQelH3_EdI3bSiZuf_2w50IaAthXEALw_wcB

Bergans mot bærekraft

Vi er nå i gang med andre bolk av digitalmarkedsføringen, hvor det i hovedsak handler om sosial kommunikasjon. Cecilie Staude er foreleser i denne bolken og vi har fått i oppgave å blogge litt rundt den virksomheten vi har valgt å gå inn på i eksamensoppgaven som skal leveres i slutten av mars. Dette blogginnlegget vil ta for seg Bergans og hvordan de fokuserer på bærekraft.

(lånt fra Bergans.no)

Hvem er egentlig Bergans?

Hvis du går en tur ute i løpet av dagen, er sjansen stor for at du ser en jakke, genser eller turbukse fra Bergans, det er et merke de fleste av oss har et forhold til. De har i lang tid vært helt i toppen når det kommer til utviklingen av moderne tekniske produkter som klær og utstyr man behøver når man er på tur, uansett om turen er kort eller lang vil bredden i sortimentet til Bergans kunne tilby noe som passer til ditt bruk.

(Photo by Boxed Water Is Better on Unsplash

Hva er bærekraft?

Bærekraft har blitt et dagligdags ord for de fleste her i landet. Man hører det på radio, tv, skole og i jobbsammenheng, men bare fordi vi hører et ord ofte er det ikke dermed sagt at alle vet hva ordet betyr. Så hva betyr egentlig dette begrepet?

I en kronikk fra universitetsavisa kommer det frem at «Begrepet “bærekraft” ble lansert i Brundtlandskommisjonens rapport Vår felles framtid i 1987. Her defineres bærekraft som “utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”.» Dette er noe vi ikke gjør i dag. Leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, Matthew Smith, mener at det i dag trengs 1,7 jordkloder for å produsere alt verden forbruker i løpet av et år. Det betyr at vi bruker mer ressurser enn vi har, og at vi bruker stadig mer.

En annen måte å si det på er om vi fortsetter å spise så mye kjøtt som vi gjør i dag, vår generasjon vil kunne leve som normalt med det, men det vil til slutt ikke bli igjen nok kjøtt og generasjoner som kommer etter oss vil miste en viktig matkilde

(lånt fra bergans.no)

Hvordan forholder Bergans seg til bærekraft med tanke på kommende generasjoner?

I den tiden vi er inne i er bedrifter nødt til å fokusere på bærekraft, og hvis man ikke tar det seriøst vil det kunne ha store konsekvenser for hvordan kundene ser på deg som selskap. I konkurranse med konkurrenter vil de som fokuserer på bærekraft alltid ha en fordel opp mot de som ikke har like stort fokus.

Som vi vet fra forskjellige nyhetssaker og tv-programmer, har det vært mange forskjellige aktører i tekstilbransjen som hverken har drevet 100% etisk korrekt eller bærekraftig, dette er det nok mer av enn vi tror også. Store merker som ønsker å produsere så mye som mulig for så lite penger som mulig. Det resulterer i at kvaliteten på klærne blir dårligere, som igjen gjør at det vil ta kortere tid før man må bytte ut og kjøpe nytt utstyr.

Etter min oppfatning, er Bergans langt ifra disse skrekkhistoriene. De har i en årrekke levert god kvalitet til sine kunder, og jobber hele tiden mot bærekraftige løsninger. Jeg fant via nettsiden til at Bergans i dag bruker god del ressurser på å jobbe med dette og en av løsningene de har kommet opp med, var det de kaller for parkdress-avtalen. Dette er en smart og bærekraftig løsning, da hver familie med barn som hele tiden er i utvikling nå kan leie dresser for en fast sum i mnd. Disse dressene kan man sende tilbake når sesongen er over, eller barnet har vokst ut av dressen sin og man får da tilsendt en ny ut ifra hvilken sesong man kommer inn i, eller ny størrelse. Dette synes jeg personlig var en veldig god løsning, da familier ikke må kjøpe flere nye dresser, i tillegg til at gjenbruk er noe vi burde fokusere mer på.

Hvordan er tekstilbransjen om 5-10 år?

Vi har en lang vei å gå for å få tekstilbransjen mer «grønn», men jeg tror på løsninger som parkdress-avtalen til Bergans i fremtiden. Det er et kjent problem at det blir kastet ekstreme mengder klær i året, noe som absolutt ikke er bærekraftig. Kanskje man kunne laget noe lignende med utleie av turklær for voksne i fremtiden?

Hvordan bransjen blir i fremtiden er vanskelig å si, men jeg tror at om engasjementet til mannen i gata fortsetter å være så stort som i dag, og kanskje større vil bedrifter i landet også føle seg mer «tvunget» til å fokusere på løsninger for å bli mer bærekraftig. Kanskje det vil bli strengere regler og straffer for bedrifter som ikke oppnår visse mål, og fordeler for de bedrifter som gjør det.

I bunn og grunn, vil fremtiden avgjøres av hvordan samfunnet ser på bærekraft. Det hjelper ikke at bedrifter tenker grønt og finner løsninger om fåtallet av privatpersoner fortsetter å leve som i dag, men hvis vi som samfunn og bedrifter i landet klarer å jobbe sammen mot et høyere fokus og gode løsninger på bærekraft i fremtiden, er jeg sikker på at vi vil få en grønnere klode i fremtiden.

Kilder:

https://www.universitetsavisa.no/alle-snakker-om-baerekraft-men-ingen-snakker-om-hva-det-betyr/113877

https://baerekraft.ungdomsbedrift.no/brekraft-for-dummies

https://www.bergans.com/no/parkdress