Refleksjonsnotat

Da jeg valgte digital markedsføring som valgfag før jul, hadde jeg en anelse om hva faget gikk ut på, men jeg må si at dette faget er så mye mer enn jeg trodde. Vi har bare på noen få uker lært om mange forskjellige og interessante temaer, og noen av disse skal jeg skrive mer om i dette innlegget.

(hentet fra Dmitry RatushnyUnsplash)

Det var en litt skremmende start da vi bli introdusert for dette faget, vi fikk beskjed om at vi kom til å jobbe mer med skole enn vi hadde gjort tidligere – og det kan jeg skrive under på at var sant. Som en tilhenger av skippertaket har jeg ikke brukt så mye tid på skole så tidlig i semesteret før, men det har gått overraskende bra, mye takket til hvordan Arne Krokan(link) har lagt opp sin bolk. Vi fikk klare frister og oppgavene som skulle gjøres ble satt i god tid så levering ikke ble noe problem. Jeg trodde det å skulle skrive blogg ville være litt for mye stress og egentlig bare en ting til å gjøre, men det inntrykket jeg sitter igjen med etter denne bolken, er at å hver uke skulle skrive to innlegg om noe vi har gått gjennom i forelesning faktisk er en veldig fin måte å lære på.

Men hva har jeg egentlig lært?…

Delingsøkonomi og digitale plattformer

Et av de mange temaene jeg syntes var interessante var temaet delingsøkonomi og hvordan de digitale plattformene virker i praksis. Digitale plattformer går ut på at vi som privatperson eller bedrifter kan kjøpe og/eller leie en tjeneste av hverandre. Jeg skrev i et tidligere blogginnlegg om hvordan den digitale plattformen nabobil fungerer, det innlegget kan du lese her(link). Jeg synes digitale plattformer er spennende fordi det er så mange forskjellige muligheter, det finnes allerede en plattform for det meste, men jeg tror det i fremtiden vil bli enda fler.

3D-printing og blokkjeder i helsesektoren

Før jeg tok dette valgfaget så jeg på 3D-printing som noe som kunne lage litt småting for gøy, pyntegjenstander til huset eller printe ut en figur. Dette er for meg ikke særlig spennende, men etter å ha blitt undervist og lest mer om mulighetene man har ved 3D-printing har jeg blitt mer og mer interessert. Jeg skrev et innlegg om 3D-printing, og noe av det jeg synes var mest interessant, var hvordan Bugatti bruker teknologien til å lage bildeler. Dette var noe jeg absolutt ikke hadde kjennskap til fra før, og ut ifra de besparelsene 3D-print har for Bugatti både på kostnad og selve sluttproduktet, er jeg sikker på at vi får se mer av denne typen bruk hos andre bilfabrikker i tiden som kommer.

Et annet tema jeg synes er verdt å ta med, er fra da vi lærte om blokkjeder. Jeg skrev om dette i mitt forrige blogginnlegg, men jeg vil trekke frem delen om hvordan blokkjeder kan brukes i helsesektoren da dette var noe jeg fant ekstra interessant. Det spesielle med blokkjeder er at de er resistente mot endring, og jeg tror at denne teknologien ville vært perfekt for å føre pasientjournaler. Som jeg nevner i innlegget mitt, vil presset på å fatte riktig vurdering av pasienten bli større dersom journalen ikke kan endres og at pasienten til enhver tid kan ha den med seg eller gå inn å se på den, i tillegg til at teknologien gjør det lettere å samle viktig og sensitiv informasjon på et sikkert sted.

Til slutt…

Jeg er veldig fornøyd med å ha valgt digital markedsføring, det er spennende og det digitale har i lang tid vært noe jeg har interessert meg for, nå er jeg heldig som får lære enda mer om det, og jeg gleder meg til fortsettelsen. Dessverre gikk vi inn i en ny periode med digital undervisning, men denne gangen synes jeg det er lettere å følge med. Jeg vil si takk til Arne, for at han har klart å tenke litt nytt rundt hvordan digital undervisning kan gjøres, og faktisk klare å undervise og skape interesse rundt temaene.  jeg er sikker på at det er en like stor utfordring med undervisning på nett for forelesere som det er for oss studenter.

Mads