Hva er blokkjeder og hvordan kan vi bruke det?

De fleste har hørt om Bitcoins og andre typer kryptovaluta, men akkurat som meg er det nok like mange som er usikre på teknologien og hvordan disse egentlig funker. I dette innlegget skal jeg forklare om teknologien blokkjeder og hvordan vi kan bruke dette i Norge.

(hentet fra Stanislaw ZarychtaUnsplash)

Hva er en blokkjede?

I følge SNL er en blokkjede en digital regnskapsbok. Denne boken gjør det mulig å registrere, spore og vise alle digitale transaksjoner. Hver blokk i en blokkjede har en unik kode som knytter de sammen, og dataen blir lagret i disse blokkene. Vi kan se for oss et familietre og hvordan det fungerer, på samme måte går informasjonen videre fra en blokk til den neste blokken.

Det spesielle med en blokkjede er at de er resistente mot endring av dataen som er lagret i blokkene, dette fordi den informasjonen som er lagret i en blokk, ikke kan endres uten at informasjonen i de andre blokkene som kommer bak også må endres. Dette er en krevende jobb, og gjør blokkjeder veldig sikre i tillegg til at de blir godt egnet der det er lite tillit mellom bruker og de som administrerer informasjonen i blokkjedene.

Det første elementet i hver blokk er den informasjonen den innholder, det andre elementet er den unike koden, ofte kalt «hash» og det siste elementet er den blokken foran sin hash. Hash kan på mange måter sammenlignes med et fingeravtrykk, da hver enkelt hash er unik og identifiserer blokken og informasjonen, på samme måte som et fingeravtrykk identifiserer et menneske.

Hvordan administrere informasjonen?

Blokkjeder blir ikke bygget med en administrator som sitter på all informasjonen. Her brukes heller en distribuert «peer-to-peer nettverk» eller P2P som vil si at det er flere servere som sitter på helt identisk informasjon. Det er disse serverne som er ansvarlig for å få ny informasjon og verifisere om denne er riktig.

(hentet fra Owen BeardUnsplash)

Hvordan kan blokkjeder brukes i Norge?

I de årene som kommer forventes det at blokkjeder vil påvirke næringsliv og offentlig sektor på et høyt nivå. Da er det økt sikkerhet, personvern og effektivitet det er snakk om i helsevesenet og det er ventet at det vil gi mye sikrere IT-systemer enn de som blir brukt i dag. I bransjer hvor hovedfokuset er økonomiske transaksjoner, vil blokkjeder kunne øke effektiviteten og fungere som et våpen mot uønsket innblanding fra andre aktører.

I en rapport fra Deloitte blir det anslått en årlig gevinst ved bruk av blokkjeder på rundt 15 milliarder kroner omtrent ti år frem i tid. Denne rapporten legger vekt på tre bruksområder hvor det vil bli mest aktuelt å bruke blokkjeder:

Sykehusjournaler uten avvik og med transparent dokumentasjon

Når en pasient blir lagt inn og behandles på et sykehus vil det oppstå mye informasjon som det er viktig å holde orden på. Dette kan være informasjon som røntgenbilder, prøvesvar, respepter og diagnoser. Ved å bruke blokkjeder kan informasjonen bli tilgjengelig for pasienten uten fare for avvik, ikke bare ligge i sykehusets systemer som den gjør i dag. Det vil være mer effektivt når man er hos en annen lege eller et annet sykehus enn tidligere, da det ikke vil være nødvendig å ta nye prøver og tester fordi pasienten allerede har med seg informasjonen. Å bruke blokkjeder i helsevesenet vil øke gjennomsiktigheten i dokumentasjonen og presset på kloke og grundige vurderinger vil bli større.

Spore betalinger og øremerkede bistandspenger

Når det blir bevilget penger til nye skoler, kreftforskning eller at en alenefar får innvilget bostøtte, er det viktig å vite at pengene brukes etter hensikten. Det blir brukt mye tid og ressurser på å dokumentere at dette skjer på riktig måte, men ved å bruke blokkjeder kan det sikres at pengene blir brukt til det som er bestemt. Et eksempel som Deloitte foreslo, var at alle offentlige penger skulle veksles inn til «NOK Coin» som da vil være en sporbar valuta. På denne måten vil sporing av den spesifikke bevilgningen frem til det tidspunktet pengene forlater offentlig sektor og veksles inn i norske kroner.

Sikre konsisten i offentlig data

Deloitte sitt siste eksempel går ut på å bruke blokkjeder til å holde orden på reguleringsplaner og planleggingsformål. I dag blir den offentlige grunnboken forvaltet av Kartverket. Her registreres blant annet eiendom, eierskap, juridiske transaksjoner og tinglysning. I tillegg til disse registrene finnes det mange andre eiendomsregistre, dette i hver eneste kommune. Disse ulike registrene samsvarer ikke alltid, men med blokkjeder vil man kunne sikre at informasjonen samsvarer i de forskjellige registrene.

Kilder:

https://snl.no/blokkjede

https://coinweb.no/hva-er-blockchain/

https://snl.no/peer-to-peer-arkitektur

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

Én kommentar til “Hva er blokkjeder og hvordan kan vi bruke det?”

  1. Veldig fint innlegg, Mads! Det er gode og enkle forklaringer her, og interessant å lese. Du kunne kanskje snakket litt mer om kryptovaluta, men utenom dette, så er det veldig bra 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *